Thiết kế hệ thống lồng nuôi cá trên sông đơn giản

Nghề nuôi cá lồng trên sông đang là nghề cho thu nhập cao nhưng người nuôi trồng phải thường xuyên đối mặt với rủi ro bởi ảnh hưởng của thời tiết, môi trường và đòi hỏi người nuôi phải hết sức cẩn trọng nhất là khi mùa mưa, bão kéo đến. Song Việt Nam có Continue Reading