Lưới nuôi cá giống – Hướng dẫn cách nuôi cá giống rô đồng

Hiện nay do điều kiện ao hồ ít, nên có một vài hộ gia đình bỏ qua giai đoạn ương mà thả thẳng cá xuống ao cho đến khi thu hoạch. Điều này sẽ không tốt cho sự phát triển của cá, vì thời gian nuôi cá dài sẽ làm nước trong ao dễ bị Continue Reading