Những lưu ý khi nuôi cá lóc trong lưới vèo nuôi cá

Tận dụng diện tích mặt nước sông, kênh rạch có dòng nước chảy qua để làm lưới vèo nuôi cá đang được nhiều bà con ứng dụng. Với diện tích nuôi nhỏ, mật độ thả cao mà người nuôi có thể dễ dàng chăm sóc và quản lý hơn. Thuận lợi hơn của việc nuôi Continue Reading