Cách trồng rau trong nhà lưới| Những lợi ích mang lại

Hiện nay, sản xuất rau an toàn đang được áp dụng rộng rãi để đảm bảo cung ứng đầy đủ ra thị trường. Chính vì thế, 1 trong những giải pháp để mở rộng diện tích trồng rau an toàn là canh tác rau trong nhà lưới. Tuy nhiên, cách trồng rau trong nhà lưới Continue Reading

2 Mô hình nhà lưới trồng rau sạch đang được ứng dụng phổ biến hiện nay

Hiện nay, một trong những biện pháp canh tác rau an toàn được triển khai là trồng rau trong nhà lưới. Đặc biệt với khí hậu gió mùa ở nước ta, mô hình trồng rau trong nhà lưới góp phần cho bà con nông dân nâng cao năng suất và tăng mùa vụ trong năm. Continue Reading