Lưới Rào Gà, Lưới Rào Vịt

Lỗ lưới: 3x3m
Độ bền: 3-5 năm
Màu sắc: lưới rào gà, rào vịt có màu trắng viền đen
Khổ lưới đa dạng: 0.6m, 0.65m, 0.8m, 1m, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.6m, 1.8m, 2m
Độ dài: 100m, 120m, hoặc sản xuất theo yêu cầu
Đóng gói: cuộn tròn